Trwa ładowanie...

Tych dochodów nie musisz wpisywać w PIT

Podatnicy muszą do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym roczny PIT, w którym należy rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2013 r. Jednak nie wszystkie z nich musimy wpisywać w zeznaniu rocznym.

Tych dochodów nie musisz wpisywać w PITŹródło: Fotolia, fot: whitelook
d1ymstv
d1ymstv

W Polsce „kwota wolna od podatku” wynosi obecnie 3091 zł. Jeżeli jednak w ubiegłym roku nasze zarobki nie przekroczyły tej granicy (np. student pracował w wakacje przez jeden miesiąc na umowę zlecenie i dorobił w ten sposób 1000 zł), to i tak nie zwalnia nas to z obowiązku wypełnienia PIT i dostarczenia go do urzędu. W takim przypadku w rubryce, w której wykazuje się podatek należny (pole 126 w formularzu PIT-37)
należy wpisać 0. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Natomiast pobrane w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy zostaną podatnikowi zwrócone jako nadpłata podatku.

Jakie dochody nie podlegają opodatkowaniu PIT?

Ustawa o PIT z 26 lipca 1991 r. opodatkowuje wszystkie dochody osób fizycznych, z wyjątkiem tych uzyskanych z:

 • działalności rolniczej (ale bez działów specjalnych produkcji rolnej),
 • działalności leśnej,
 • spadków,
 • darowizn. Oprócz tego w PIT nie musimy wpisywać dochodów, które wcześniej zostały opodatkowane ryczałtem przez płatnika. Należą do nich m. in. odsetki bankowe czy dywidendy.

Katalog dochodów zwolnionych ustawą o PIT

Zbiór dochodów zwolnionych z podatku dochodowego określa art. 21 ustawy o PIT, w którym wymieniono około 130 różnego rodzaju świadczeń. Oznacza to, że nie musimy ich wpisywać w zeznaniu rocznym. Należy jednak pamiętać, że wiele z tych świadczeń uzależnione jest od spełnienia dodatkowych wymogów lub podlega kwotowemu limitowi, jak np. stypendia dla uczniów i studentów.

d1ymstv

Do najważniejszych dochodów zwolnionych z opodatkowania można zaliczyć wszelkiego rodzaju świadczenia rodzinne, takie jak dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, a także zasiłki porodowe oraz becikowe. Ponadto podatku nie zapłacimy od alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego, w przypadku bezskuteczności egzekucji:

 • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia,
  • na rzecz dzieci, bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na rzecz pozostałych osób - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 700 zł miesięcznie.

Dodatkowo w rocznym PIT nie musimy wpisywać m. in. dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

 • wygranych nieprzekraczających kwoty 760 zł,
 • odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych,
 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł rocznie,
 • środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dodatku za rozłąkę,
 • dodatku kombatanckiego,
 • dochodów uzyskanych z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym oraz dochodów osiągniętych z wyżywienia gości w nich zamieszkujących,
 • diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł,
 • dotacji realizowanych w ramach SAPARD,
 • przychodów otrzymywanych w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Kamil Sztandera
Podatnik.info

d1ymstv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ymstv