Trwa ładowanie...
d17cgpg

TYLKO PIŁKA S.A. - Zmiana stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (2/2013)

TYLKO PIŁKA S.A. - Zmiana stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (2/2013)

Share
d17cgpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | RAPORT UNI - PL nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TYLKO PIŁKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, informuje iż w dniu wczorajszym tj. 21.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Krzysztofa Klemińskiego w następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), informuję, że w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna)
w dniu 15 stycznia 2013 roku sprzedałem panu Mariuszowi Kosmatemu, 1.000.000 sztuk (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości równej 0,50 zł za akcję, spółki pod firmą TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, KRS numer 000400030, oznaczone kodem PLTLPKA00010, spadając poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TYLKO PIŁKA S.A. Przed zmianą stanu posiadania posiadałem bezpośrednio 1.417.000 sztuk (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela TYLKO PIŁKA S.A., stanowiących łącznie 9,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.417.000 głosów tj. 9,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TYLKO PIŁKA S.A. Po zmianie stanu posiadania posiadam bezpośrednio 417.000 sztuk (czterysta siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TYLKO PIŁKA S.A., stanowiących łącznie 2,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 417.000 głosów tj. 2,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TYLKO PIŁKA S.A. Nie została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c. Ustawy o Ofercie." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17cgpg

| | | TYLKO PIŁKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TYLKO PIŁKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 45-068 | | Opole | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 1 Maja | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 77 445 95 03 | | +48 77 445 95 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 754-302-83-19 | | 160378361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Stanisław wedler Prezes zarządu

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17cgpg

Podziel się opinią

Share
d17cgpg
d17cgpg