Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

Udział Służby Więziennej w walce z powodzią (komunikat)

...
Share
d4l976x

24.05. Warszawa - Służba Więzienna informuje:

Na terenie całej Polski więziennictwo bierze udział w umacnianiu wałów i niesieniu pomocy ofiarom powodzi jak również służbom walczącym z żywiołem.

Więziennictwo jest bardzo zaangażowane w walkę ze skutkami powodzi i jest w pełnej gotowości do niesienia pomocy. Reaguje na każdy zgłoszony apel i uczestniczy w akcjach ratunkowych.

d4l976x

W walkę z powodzią oraz usuwanie jej skutków zaangażowano już ponad 6 tysięcy więźniów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. - Służba Więzienna jest przygotowana do udzielania pomocy w różnych postaciach - mówi dyrektor generalny Służby Więziennej płk Kajetan Dubiel - ta ogromna tragedia rodzi potrzebę zaangażowania jak największej liczby więźniów w walkę z żywiołem, to najlepsza lekcja resocjalizacji dla naszych podopiecznych. W takich sytuacjach widać, że jesteśmy formacją, której celem jest służba społeczeństwu.

Kajetan Dubiel, dyrektor generalny Służby Więziennej, w niedzielę 23 maja br. wizytował miejsca na terenie gminy łomianki w których trwa walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle. Spotkał się z burmistrzem Łomianek oraz przewodniczącym Rady Gminy Łomianki zapewniając gospodarzy terenu o gotowości Służby Więziennej do udzielenia dalszej pomocy.

Burmistrz Łomianek serdecznie podziękował za nieocenioną pomoc ze strony Służby Więziennej oraz zwrócił się o jej kontynuację. Dyrektor generalny Służby Więziennej spotkał się na miejscu z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz osadzonymi biorącymi udział w akcji ratunkowej. Wszyscy z nich zadeklarowali swą gotowość do niesienia pomocy do czasu gdy stan zagrożenia zostanie opanowany.

Oprócz dyrektora generalnego na miejscu akcji przeciwpowodziowej byli również przedstawiciele kierownictwa Służby Więziennej bezpośrednio koordynujący te działania: ppłk Anna Osowska-Rembecka, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz ppłk Bogdan Kornatowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie i kpt. Zbigniew Gospodarowicz, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

d4l976x

- Osadzeni chętnie zgłaszają się do prac związanych z przeciwdziałaniem powodzi i do walki z jej skutkami. Rzetelnie wykonują powierzone im zadania. Wspólnie z nadzorującymi ich funkcjonariuszami Służby Więziennej w pocie czoła ratują tereny przed zalaniem - mówi ppłk Anna Osowska-Rembecka.

- To dla nas zaszczyt, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu - mówi jeden ze skazanych pracujący przy ratowaniu wału w Łomiankach. - Przez moment nie miałem wątpliwości, że powinienem być tu razem z innymi.

Służba Więzienna w czasie obecnej powodzi udziela pomocy w różnych postaciach. Oprócz umacniania wałów i ratowania miejscowości przed powodzią dostarcza koców i żywności potrzebującym (np. OISW Rzeszów). Ponadto m.in. w okręgu opolskim, w jednostkach penitencjarnych, przygotowano ciepłe posiłki dla osób zaangażowanych w walkę z powodzią. W ODK SW w Sulejowie, na prośbę burmistrza, zakwaterowano mieszkańców z zalanych terenów. Inne ośrodki są również do tego przygotowane.

W zagrożonych powodzią okręgach funkcjonariusze po godzinach pracy włączają się w akcje ratunkowe na swoim terenie. Ponadto w jednostkach penitencjarnych (np. OISW Bydgoszcz) rozpropagowano wśród funkcjonariuszy i pracowników numery kont Caritas i PCK, na które można wpłacać pomoc finansowa dla osób poszkodowanych.

d4l976x

Od samego początku zagrożenia powodzią w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej działa sztab kryzysowy nastawiony przede wszystkim na koordynację współpracy jednostek penitencjarnych z lokalnymi samorządami. Sztabem kryzysowym kierują ppłk Jacek Kwieciński, zastępca dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Marian Puszka, dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x