Trwa ładowanie...
d3obpou

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Sytuacja sektora bankowego w I półroczu 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych, ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Share
d3obpou

"W I półroczu br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec ub.r. do 170,4 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 3,2%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15% do 15,8%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3% do 17,4%), co wynikało m.in. z pozostawienia w bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość w końcu ub.r. spowodowała silne pogorszenie miar adekwatności w sektorze banków spółdzielczych" - czytamy w "Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2016 r.".

Na koniec czerwca br. sześć banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych). Ponadto dwa banki komercyjne oraz osiemnaście banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych, tj. współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie nie niższym niż odpowiednio 10,25% oraz 13,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko powiększonych o tzw. "domiar". Urząd podkreśla, że udział tych banków w systemie uległ obniżeniu (do 3,2%), ale sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny.

"Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie. Głównym czynnikiem ryzyka w zakresie kapitałów pozostaje ewentualne ustawowe rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych. Dodatkowo należy mieć na uwadze, zmniejszone możliwości tworzenia kapitałów w drodze akumulacji zysków, co wynika z malejącej zyskowności sektora bankowego (może to również zmniejszać skłonność inwestorów do inwestowania w banki, co niektórym podmiotom może ograniczać możliwości pozyskania kapitału na rynku)" - czytamy dalej.

d3obpou

Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra, ocenia UKNF. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 157,6 mld zł na koniec ub.r. do 139,9 mld zł na koniec czerwca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej obniżył się z 1,5 do 1,38, ale nadal pozostaje na poziomie znacznie przekraczającym wymagane minimum, tj. 1,00), podano także.

(ISBnews)

d3obpou

Podziel się opinią

Share
d3obpou
d3obpou