Trwa ładowanie...
d2qypf9

Umiarkowane tempo wzrostu PKB i ograniczona presja cenowa uzasadnia utrzymanie stóp - RPP

29.09. Warszawa (PAP) - W ocenie RPP umiarkowane tempo wzrostu PKB i towarzysząca obecnie ograniczona presja cenowa wraz z ryzykiem osłabienia wzrostu na świecie uzasadniają...
Share
d2qypf9

29.09. Warszawa (PAP) - W ocenie RPP umiarkowane tempo wzrostu PKB i towarzysząca obecnie ograniczona presja cenowa wraz z ryzykiem osłabienia wzrostu na świecie uzasadniają utrzymanie stóp, jednocześnie RPP będzie analizowała sygnały narastania presji inflacyjnej i wzrostu oczekiwań - wynika z komunikatu PP.

Z komunikatu wykreślono zdanie, obecne na ostatnich posiedzeniach RPP, że Rada prowadzi dyskusję nad czynnikami, które w średnim okresie mogą wzmacniać presję inflacyjna.

UMIARKOWANY PKB i BRAK PRESJI CENOWYCH UZASADNIA POZOSTAWIENIE STÓP

d2qypf9

W ocenie Rady, umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego i towarzysząca mu obecnie ograniczona presja płacowa i inflacyjna wraz z ryzykiem osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie w kolejnych kwartałach uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

W komunikacie podano,że jednocześnie Rada będzie analizowała sygnały ewentualnego narastania presji inflacyjnej, jak również obserwowała kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych.

W kierunku stopniowego wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach może oddziaływać wzrost cen żywności i energii, ponadto w 2011 r. poziom cen może zostać nieznacznie podwyższony przez zapowiadaną zmianę stawek VAT - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W III KW. STABILIZACJA WZROSTU PKB

d2qypf9

W ocenie RPP w III kwartale gospodarka rośnie stabilnie.

"Dane dotyczące polskiej gospodarki w III kw. 2010 r. wskazują na stopniową stabilizację tempa wzrostu gospodarczego. Utrzymuje się szybki wzrost produkcji przemysłowej, rośnie także - chociaż nieregularnie - produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Stopniowo wzrasta wykorzystanie mocy wytwórczych w przedsiębiorstwach. Pewnemu pogorszeniu uległy jednak oceny przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Stopniowo poprawia się sytuacja na rynku pracy, czego przejawem jest dalszy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz obniżenie stopy bezrobocia" - podano.

RPP APELUJE O ZAPOBIEGANIE SZYBKIEMU WZROSTOWI KREDYTÓW WALUTOWYCH

Według Rady dla stabilności makroekonomicznej ważne jest także podejmowanie działań, które zapobiegną szybkiemu wzrostowi kredytów walutowych dla gospodarstw domowych. Działania te mogą przyczynić się także do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej. (PAP)

map/ jtt/

d2qypf9

Podziel się opinią

Share
d2qypf9
d2qypf9