Trwa ładowanie...
d3tiadf
d3tiadf
espi

UNIBEP S.A. - Decyzja GPW dotycząca wprowadzenia do obrotu 230 452 akcji spółki UNIBEP S.A. (46/2...

UNIBEP S.A. - Decyzja GPW dotycząca wprowadzenia do obrotu 230 452 akcji spółki UNIBEP S.A. (46/2013)
Share
d3tiadf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja GPW dotycząca wprowadzenia do obrotu 230 452 akcji spółki UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2013 z dnia 29 października 2013, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o Nr 1265/2013 z dnia 29 października 2013, w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 230.452 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na mocy uchwały Zarząd GPW postanowił również wprowadzić z dniem 31 października 2013 roku powyższe akcje Spółki w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 października 2013 rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLUNBEP00015". Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tiadf

Podziel się opinią

Share
d3tiadf
d3tiadf