Trwa ładowanie...
d1zxqza
espi

UNIBEP S.A. - Informacja dotycząca działalności eksportowej Grupy Unibep na rynkach wschodnich. (...

UNIBEP S.A. - Informacja dotycząca działalności eksportowej Grupy Unibep na rynkach wschodnich. (19/2014)
Share
d1zxqza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca działalności eksportowej Grupy Unibep na rynkach wschodnich. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z sytuacją panującą na Ukrainie, Unibep S.A. (Emitent) informuje, że wydarzenia polityczne które mają miejsce na Ukrainie, oraz sytuacja polityczna pomiędzy Polską a Rosją, nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność Emitenta. Ponadto Emitent informuje, iż nie posiada na rynku Ukraińskim prowadzonych budów. Natomiast budowy w trakcie realizacji na rynkach wschodnich (tj. Rosja, Białoruś) są rozliczane w Euro oraz przebiegają według planów. Są to budowy, które mają zapewnione finansowanie i ubezpieczenie z polskich instytucji bankowych i finansowych. Portfel Grupy Unibep wynikający z podpisanych zleceń na dzień publikacji raportu wynosi około 1,5 mld zł, z czego około 960 mln zł jest do wykonania w roku 2014. Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń w realizacji portfela zleceń wynikających z panującej na Ukrainie sytuacji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zxqza

Podziel się opinią

Share
d1zxqza
d1zxqza