Trwa ładowanie...
d2fnskk
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał pierwszy kontrakt na rynku niemieckim. (47/2013)

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał pierwszy kontrakt na rynku niemieckim. (47/2013)
Share
d2fnskk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał pierwszy kontrakt na rynku niemieckim. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2013 podpisał Umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa domu opieki w miejscowości Südbrookmerland w Niemczech. Zamawiającym jest Seniorenpark Südbrookmerland GmbH z siedzibą D 29308 Winsen/Aller, Schmalhorn 13 należąca do LINDHORST GRUPPE. Przedmiotem Umowy jest wykonanie pod klucz domu opieki dla osób starszych w miejscowości Südbrookmerland w Dolnej Saksonii w północno ? zachodniej części Niemiec. W 3- kondygnacyjnym budynku o powierzchni netto 3 574m2 i kubaturze 14 092m3 znajdą się 82 pokoje dla pensjonariuszy. Terminy realizacji inwestycji: IV kwartał 2013 ? IV kwartał 2014 Wartość umowy netto: 3.800.000 EUR - wg kursu NBP z dnia 29 października 2013 wartość umowy w PLN wynosi 15.885.900 zł. Przedmiotowa umowa oznacza otwarcie nowego rynku eksportowego w Grupie Unibep. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze
sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fnskk

Podziel się opinią

Share
d2fnskk
d2fnskk