Trwa ładowanie...
d148tpg
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał trzy umowy na budowę osiedli modułowych w Norwegii. (47/2014)

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał trzy umowy na budowę osiedli modułowych w Norwegii. (47/2014)
Share
d148tpg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał trzy umowy na budowę osiedli modułowych w Norwegii. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP SA (Emitent) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 podpisał umowę na realizację projektu w technologii modułowej pod nazwą Aasetunet w gminie Sandnes w Norwegii oraz umowy na budowę w dwóch etapach projektu pod nazwą Strandkanten w gminie Tromso w Norwegii. 1. Przedmiotem pierwszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz trzech budynków w technologii modułowej osiedla Aasetunet w gminie Sandnes w Norwegii. W budynkach znajdzie się łącznie 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 800 m2. Wartość umowy netto: 8.671.944,00 NOK - wg kursu NBP z dnia 24 czerwca 2014 wartość umowy w PLN wynosi 4.335.104,81zł netto. Rozpoczęcie prac projektowych: IIQ 2014. Prace budowlane: IVQ 2014 ? IQ 2015. 2. Przedmiotem drugiej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz 4 budynków w technologii modułowej w I Etapie budowy osiedla Strandkanten w gminie Tromso w Norwegii. W czterokondygnacyjnych budynkach znajdzie się 75 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4 786m2. Wartość umowy I etapu
netto: 56.089.330,90 NOK - wg kursu NBP z dnia 24 czerwca 2014 wartość umowy w PLN wynosi 28.039.056,52 zł netto. Rozpoczęcie prac projektowych: IIIQ 2014. Prace budowlane: IIQ 2014 ? IIIQ 2015. 3. Przedmiotem trzeciej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz 4 budynków w technologii modułowej w II Etapie budowy osiedla Strandkanten w gminie Tromso w Norwegii. W czterokondygnacyjnych budynkach znajdzie się 80 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5 388m2. Wartość umowy II etapu netto: 63.010.669,10 NOK - wg kursu NBP z dnia 24 czerwca 2014 wartość umowy w PLN wynosi 31.499.033,48 zł netto. Rozpoczęcie prac projektowych: IQ 2015. Prace budowlane: IIIQ 2015 ? IIQ 2016. --- Zamawiającym w przypadku pierwszej umowy jest Aase Gaard Bolig I AS z siedzibą w Stavanger, w przypadku drugiej oraz trzeciej umowy zamawiającym jest Strandkanten Pluss II KS. Obydwie spółki należą do grupy Selvaag Bolig z siedzibą w Oslo. Łączna wartość netto rzeczonych umów to 127.771.944,00 NOK - wg kursu NBP z dnia 24 czerwca
2014 wartość umów w PLN wynosi 63.873.194,81 zł netto. --- Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazane umowy nie spełniają kryterium znaczności. Emitent informuje o powyższych umowach ze względu na istotne znaczenie rynku norweskiego w strukturze Eksportu Grupy Kapitałowej Unibep. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d148tpg

Podziel się opinią

Share
d148tpg
d148tpg