Trwa ładowanie...
dbzeu6m
espi

UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym ...

UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2015)

Share
dbzeu6m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 stycznia 2015r. do Spółki Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Beaty Marii Skowrońskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Unibep S.A., iż w dniach: ? 22.12.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2.608 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 21.437,76 zł (tj. 8,22 zł/akcja) ? 8.01.2015 dokonana została transakcja sprzedaży 36.000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 288.720,00 zł (tj. 8,02 zł /akcja) W powyższych transakcjach dokonano sprzedaży łącznie 38.608 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 310.157,76 zł. Transakcje odbyły się w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej i dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent informuje ponadto, że Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep S.A. Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-24 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2015-01-24 Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu Marcin Piotr Drobek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m