Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

UNIMA 2000 S.A - (12/2014)

UNIMA 2000 S.A - (12/2014)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIMA 2000 S.A | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2014 wpłynął do spółki wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację w sprawie o zapłatę, co skutkuje uprawomocnieniem się wyroku pierwszej instancji. Zgodnie z tym wyrokiem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz z solidarnymi dłużnikami, byłymi Członkami Zarządu Spółki ICM Polska Sp. z o.o. (wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku procesu upadłości), zobowiązana jest do zapłaty na rzecz wierzyciela kwoty 430 000,00zł wraz z ustawowymi odsetkami, które na dzień 25.04.2014 wynoszą 287 944,66zł. Uwzględniając
dobrowolną partycypację w w/w długu przez solidarnych dłużników na kwotę 350 000,00zł zapłata na rzecz wierzyciela wynosi 367 944,66zł. Jeśli po uwzględnieniu wniosku kasacyjnego spór zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, środki do solidarnych dłużników zostaną zwrócone. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-866 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Skarżyńskiego 14
(ulica) (numer)
(12) 298 05 11 (12) 298 05 12
(telefon) (fax)
unima2000@unima2000.pl unima2000.pl
(e-mail) (www)
677-20-87-174 351570688
(NIP) (REGON)
d2wodh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2014-04-25 Krzysztof Sikora Vice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8