Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

UNIMOT - Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce ZEMADON LIMITED. (65/2014) - EBI

UNIMOT - Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce ZEMADON LIMITED. (65/2014)
Share
d1uem3r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 65 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce ZEMADON LIMITED. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka") otrzymał w dniu dzisiejszym od ZEMADON Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr, Kyvelis Street 7/102, 1087, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Department of the Registrar of Companies and Official Receiver pod numerem HE 236927 żądanie wykonania praw z wszystkich posiadanych warrantów subskrypcyjnych tj. serii A w ilości 22 411, serii B w ilości 400 000, serii C w ilości 400 000, serii D w ilości 400 000, jak również oświadczenie o objęciu wszystkich akcji na okaziciela tj. serii E w liczbie 22 411, serii F w liczbie 400 000, serii G w liczbie 400 000, serii H w liczbie 400 000, W odpowiedzi na otrzymane żądanie, Zarząd Emitenta wydał uprawnionemu dokumenty: 22 411 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,31 zł., 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,31 zł., 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,31 zł., 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,31 zł., Akcje serii E, F, G, H zostały pokryte wkładem pieniężnym przed ich wydaniem. Wierzytelność z tytułu ceny emisyjnej akcji serii E, F, G, H w łącznej wysokości 6 491 002,41zł została potrącona z wierzytelnością ZEMADON Limited z tytułu udzielonej pożyczki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2014. Zgodnie z art. 452 § 1 KSH, w wyniku wydania dokumentów akcji na okaziciela serii E, F, G, H w liczbie 1 222 411 o łącznej wartości nominalnej 1 222 411zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta jedenaście) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z wydaniem ZEMADON Limited akcji serii E, F, G, H w liczbie 1 222 411 kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 803 797zł. Informację o przyjęciu oferty
objęcia warrantów subskrypcyjnych przez ZEMADON Limited była przekazana w raporcie bieżącym nr 37/2014 Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d1uem3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r