Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s
espi

UNIMOT - Podwyższenie prognoz finansowych (74/2014) - EBI

UNIMOT - Podwyższenie prognoz finansowych (74/2014)
Share
d7qfp1s
NEW CONNECT
Raport EBI nr 74 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podwyższenie prognoz finansowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości korektę prognozowanych danych finansowych w 2014 r., publikowanych w raporcie bieżącym nr 26/2014. 1. Prognozowane przychody netto ze sprzedaży: 670 mln zł (wzrost o 43% w stosunku do poprzedniej prognozy). 2. Prognozowany zysk netto: 4,5 mln zł (wzrost o 50% w stosunku do poprzedniej prognozy). 3. Dodatkowo Emitent przekazuje informację o prognozowanej wartości EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 6,8 mln zł. Jako przyczyny niniejszej korekty Zarząd UNIMOT S.A. wskazuje: - znacząco większy od planowanego rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego, - dynamiczny rozwój sprzedaży biopaliw. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d7qfp1s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s