Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

UNIMOT - Przedłużenie okresu finansowania kredytowego (75/2014) - EBI

UNIMOT - Przedłużenie okresu finansowania kredytowego (75/2014)
Share
d34aew2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przedłużenie okresu finansowania kredytowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez bank aneksu do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O umowie tej i jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach bieżących nr: 3/2012 i 37/2013 i 53/2014. Na mocy aneksu przedłużono ważność limitu kredytowego do dnia 18 listopada 2016 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Warunki przedłużenia umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta. W opinii Zarządu UNIMOT S.A. ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2