Trwa ładowanie...
d1djpek
d1djpek
espi

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (9/2015)

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1djpek

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNITED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od JK INVEST, LLC zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2015 r. przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy o ofercie publicznej. Wg nadesłanego zawiadomienia JK INVEST, LLC poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. nabył 1 179 850 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Nabycie akcji UNITED S.A. nastąpiło na skutek zawarcia przez JK INVEST, LLC w dniu 30 kwietnia.2015 r. trzech umów objęcia akcji serii H, I, J ze spółką UNITED S.A. (dalej: Transakcja), w związku z czym zwiększył się procentowy udział JK INVEST, LLC w ogólnej liczbie głosów UNITED S.A. powyżej 10% (słownie: dziesięć). Po objęciu akcji JK INVEST, LLC posiada 1 179 850 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki UNITED
S.A., z których przysługuje taka sama liczba głosów, co stanowi 11,39% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów na WZA UNITED S.A. Przed Transakcją JK INVEST, LLC nie posiadała akcji UNITED S.A. JK INVEST, LLC informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Nie występują podmioty zależne od JK INVEST, LLC posiadające akcje UNITED S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
+48 22 816 55 60 +48 22 816 55 59
(telefon) (fax)
office@unitedsa.pl www.unitedsa.pl
(e-mail) (www)
5213603831 142943119
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpek

Podziel się opinią

Share

d1djpek

d1djpek