Trwa ładowanie...
d42ce0p

UNITED - Szacunkowe przychody ze sprzedaży GK UNITED za 2014 r. (3/2015) - EBI

UNITED - Szacunkowe przychody ze sprzedaży GK UNITED za 2014 r. (3/2015)

Share
d42ce0p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe przychody ze sprzedaży GK UNITED za 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki UNITED S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej UNITED (dalej: GK UNITED) za rok 2014: - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK UNITED za rok 2014 przekroczyły 19 mln zł Stanowi to wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK UNITED w porównaniu do 2013 r. o ok. 70%. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wartość osiągniętego wyniku GK UNITED było rozszerzenie i rozwój świadczonych usług (m.in. o usługi eventowe) przez spółki zależne od Emitenta działające w branży reklamowej tj. NCF Group Sp. z o.o. oraz NCF S.A. oraz pozyskanie nowych znaczących kontrahentów. W ocenie Zarządu Emitenta ww. wzrost skali działania spółek zależnych Emitenta przyczyniają się do wzrostu wartości wewnętrznej całej GK UNITED, a także zapewnia jej bezpieczny i stabilny dalszy rozwój. Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych GK UNITED zamieszczone
zostanie w raporcie za IV kwartał 2014 r., którego termin publikacji przypada na 16 lutego 2015 r. Podane wartości przychodów z prowadzonej działalności GK UNITED są wartościami szacunkowymi, które mogą różnić się od wartości opublikowanych w raporcie okresowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p