Trwa ładowanie...
d2vkkz3

UOKiK: zastrzeżenia do przejęcia przez Eurocash kontroli nad Polską Dystrybucją Alkoholi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Polska Dystrybucja Alkoholi (PDA). Według UOKiK transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji.

Share
d2vkkz3

"Ze zgromadzonego materiału wynika, że w wyniku koncentracji mogłoby dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 proc. przez hurtownie wyspecjalizowane, obejmujących obszar o promieniu do 50 km od przejmowanych hurtowni w Pabianicach i Radomiu. Analiza stanu konkurencji po dokonaniu koncentracji wskazuje, że łączny udział uczestników koncentracji w tych rynkach znacznie przekroczyłby poziom 40 proc., z którym prawo antymonopolowe wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej" - podał we wtorkowym komunikacie UOKiK.

Urząd dodał, że brak jest konkurentów dysponujących porównywalną pozycją rynkową.

W sprawach, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji, prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.

d2vkkz3

Eurocash zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą produktów FMCG, w tym również w wyspecjalizowanych hurtowniach napojów alkoholowych, a PDA prowadzi hurtownie napojów, głównie alkoholowych. Działalność obu spółek pokrywa się w zakresie hurtowego handlu alkoholem w hurtowniach wyspecjalizowanych. Koncentracja ma doprowadzić do przejęcia przez Eurocash siedmiu hurtowni PDA: w Chrzanowie, Końskich, Krakowie, Pabianicach, Radomiu, Sędziszowie i Ruścu.

Na początku października Eurocash informował, że termin przyjęcia umowy przyrzeczonej w sprawie zakupu Polskiej Dystrybucji Alkoholi przez Eurocash przedłużono do końca stycznia 2017 r.

Polska Dystrybucja Alkoholi zajmuje się dystrybucją alkoholi poprzez punkty rozmieszczone w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. W 2014 r. przychody spółki wyniosły ok. 268 mln zł.

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3