Trwa ładowanie...
d1fhotm

Uroczyste obchody święta Sztabu Generalnego WP (komunikat)

...

Share
d1fhotm

23.10. Warszawa - Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP informuje:

W bieżącym roku Sztab Generalny Wojska Polskiego obchodzi 91. rocznicę odrodzenia. W dniu 23 października na dziedzińcu Sztabu Generalnego odbył się uroczysty apel z asystą kompanii i orkiestry reprezentacyjnej WP, poprzedzony mszą świętą w Katedrze Polowej w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego.

Celebrujący uroczystą mszę wikariusz generalny WP, ks. prałat Sławomir Żarski życząc żołnierzom, by ich trud spotkał się z należytym szacunkiem i uznaniem dodał, że "czas rocznic to czas wspomnień, ale i czas przygotowania na nowe wyzwania".

Uroczystość zaszczycił udziałem podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenon Kosiniak-Kamysz. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele kierowniczej kadry dowódczej Sił Zbrojnych na czele z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, rektorami uczelni wojskowych oraz przedstawicielami najważniejszych komórek organizacyjnych Sił Zbrojnych podległych Sztabowi Generalnemu. Nie zabrakło żołnierzy rezerwy, byłych pracowników Sztabu Generalnego. Tradycyjnie, w uroczystych obchodach święta Sztabu Generalnego WP uczestniczyli akredytowani w Polsce attache wojskowi.

d1fhotm

Podczas uroczystej zbiórki z asystą kompanii i orkiestry reprezentacyjnej WP wręczono pamiątkowe odznaki i dyplomy wyróżniającej się kadrze i pracownikom SG WP oraz oficerom obchodzącym jubileusz swej służby. Wśród wyróżnionych znaleźli się również zwycięzcy zawodów strzeleckich o puchar Szefa SG WP.

Gen. broni Mieczysław Stachowiak w swoim wystąpieniu podkreślił przywiązanie SG WP do tradycji i dokonał krótkiego podsumowania tegorocznej działalności wskazując na zasadnicze priorytety Sztabu w zakresie strategicznego planowania rozwoju Sił Zbrojnych. Podziękował także kadrze i pracownikom za dobrą, efektywną służbę i pracę. Podkreślił, że siła Sztabu Generalnego Wojska Polskiego tkwi przede wszystkim w tworzącym tą strukturę potencjale ludzkim, w zorganizowaniu i umiejętności kadry sztabu do wypracowania mądrych, przemyślanych i trafnych rozwiązań decydujących o przyszłości Sił Zbrojnych, o ich konstruktywnej transformacji.

Podsekretarz stanu Zenon Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę, jaką Sztab Generalny odgrywa w działalności Ministerstwa Obrony Narodowej i życzył kadrze i pracownikom cywilnym Sztabu dalszych sukcesów zawodowych. Odczytano także list okolicznościowy list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym odniósł się on zarówno do chlubnych tradycji, jaki i wyzwań stojących przed Sztabem Generalnym i Siłami Zbrojnymi w XXI wieku.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry reprezentacyjnej WP. Nie zabrakło również tradycyjnego wojskowego poczęstunku - grochówki i bigosu.


Tradycje istnienia SG WP sięgają 25 października 1918 roku, gdy został powołany do życia Rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego.

d1fhotm

W roku 1918 - u progu odzyskania przez Polskę niepodległości - Sztab Generalny tworzył od podstaw zręby nowoczesnej armii, był architektem jej struktury, systemów dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia. Rola i kompetencje Sztabu Generalnego ulegały na przestrzeni lat zmianom, przeobrażeniom, ale niemal zawsze odgrywał on kluczową rolę w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi oraz programowaniu ich rozwoju.

Przeprowadzona w ostatnich latach przebudowa organizacyjna struktury Sztabu Generalnego uczyniła z tej instytucji nowoczesny, odpowiadający natowskim standardom wojskowym organ dowodzenia i planowania szczebla strategicznego. Obecnie pełni w nim służbę i pracuje ponad 600 żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych wojska. Celem ich służby i pracy jest realizacja najważniejszej funkcji, którą ma do spełnienia Sztab Generalny. Tą funkcją jest strategiczne planowanie rozwoju i użycia Sił Zbrojnych.

Szef Sztabu Generalnego, jako najwyższy stopniem i rangą generał Wojska Polskiego, dowodzi i kieruje Siłami Zbrojnymi w okresie pokoju w imieniu ministra obrony narodowej. Podlegają mu wszystkie rodzaje wojsk (wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne i wojska specjalne), a także Dowództwo Operacyjne SZ RP i logistyczny Inspektorat Wsparcia.

Sztab Generalny skupia w swoich kompetencjach wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych począwszy od organizacji zasobów osobowych, programowania rozwoju, planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju i kryzysu, poprzez organizację systemów dowodzenia, kierowania i rozpoznania oraz logistyki a zakończywszy na tak ważnych elementach jak planowanie modernizacji technicznej czy procesu szkolenia armii.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d1fhotm

Podziel się opinią

Share
d1fhotm
d1fhotm