Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

URSUS S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A. (33/2...

URSUS S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A. (33/2012)

Share
d4emxfk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 listopada 2012r. pomiędzy URSUS S.A. a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 16 września 2008r. ze zmianami. Na mocy postanowień powyższego aneksu przedłużono datę obowiązywania umowy kredytowej do dnia 1 grudnia 2013r. oraz zmieniono zabezpieczenie spłaty kredytu w stosunku do aneksu zawartego w dniu 2 grudnia 2011r. (Raport bieżący 37/2011), i obecnie składa się na nie hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomościach Emitenta w Dobrym Mieście wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz cesja wierzytelności z umowy o współpracę. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian, a całkowita maksymalna kwota przyznanego kredytu wynosi tak jak dotychczas 17.000.000 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 89) 615 34 00 | | (0 89) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ursus.com.pl | | www.ursus.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2012-11-30 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Jan Wielgus Członek Zarządu
2012-11-30 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2012-11-30 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2012-11-30 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk