Trwa ładowanie...
d20vzxw
d20vzxw
espi

V GROUP S.A. - Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki (14/2014)

V GROUP S.A. - Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki (14/2014)
Share
d20vzxw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
V GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd V GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od trzech osób, w tym dwóch wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta i jednej wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta, zawiadomienia, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), o zawarciu przez osobę blisko z nimi związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy, tj. spółkę V Capital S.A., transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Maciej Jakimiuk.pdf zawiadomienie Maciej Jakimiuk
Robert Walicki.pdf zawiadomienie Robert Walicki
Tomasz Rulka.pdf zawiadomienie Tomasz Rulka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
V GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kierbedzia 4
(ulica) (numer)
(22) 646 53 24 (22) 646 53 24
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
826 297 99 32 142443240
(NIP) (REGON)
d20vzxw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Robert Walicki Prezes Zarządu
2014-07-09 Tomasz Rulka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vzxw

Podziel się opinią

Share
d20vzxw
d20vzxw