Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (27/2014)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (27/2014)
Share
d2azpsg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku wpłynęło do Spółki pochodzące od akcjonariusza Pana Józefa Biegaja, zawiadomienie o wniesieniu w dniu 24 lipca 2014 roku posiadanych przez akcjonariusza 12.621.255 akcji Emitenta do spółki Birmat Limited (podmiotu kontrolowanego przez akcjonariusza). W wyniku wskazanej transakcji akcjonariusz nie posiada już bezpośrednio akcji Emitenta. Przed dokonaniem ww. wniesienia akcjonariusz posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 15.982.651 akcji Emitenta, które uprawniały do 15.982.651 głosów na WZ Spółki i stanowiły 25,60% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na WZ, w tym: 1. akcje posiadane poprzez Birmat Limited: 3.361.396 akcji Emitenta, które uprawniały do 3.361.396 głosów na WZ Spółki i stanowiły 5,38% kapitału
zakładowego oraz głosów na WZ Spółki, 2. akcje posiadane bezpośrednio: 12.621.255 akcji Emitenta, które uprawniały do 12.621.255 głosów na WZ Spółki i stanowiły 20,21% kapitału zakładowego oraz głosów na WZ Spółki. W ramach ww. wniesienia, w dniu 25 lipca 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Birmat Limited zapisanych zostało dodatkowo 1.124.217 akcji Spółki. W związku z powyższym aktualnie akcjonariusz posiada pośrednio przez Birmat Limited 17.106.868 akcji Emitenta, które uprawniają do 17.106.868 głosów na WZ Spółki i stanowią 27,40% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na WZ. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-457 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 44
(ulica) (numer)
+48 71 78 600 00 +48 71 78 600 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg