Trwa ładowanie...
d4m1ake

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VENO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta VENO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 21/01/2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza FIN GERO S.A. SKA: "W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku spółka FIN GERO S.A. SKA, w której komplementariuszem jest spółka GERO S.A. gdzie Prezesem Zarządu jest Piotr Gniadek objęła i opłaciła 496.760 akcji serii I spółki VENO S.A. (notowanych na rynku NewConnect) z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda. Cena objęcia każdej akcji wyniosła 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy). Przed
dokonaniem powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem spółką GERO S.A. posiadały 298.200 akcji Spółki VENO S.A. reprezentujących 5,80 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,80 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem spółką GERO S.A. posiada 794.960 akcji Spółki, reprezentujących 9,77 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 9,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | VENO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VENO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 332 59 29 | | 22 203 53 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.veno-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1132693199 | | 141107326 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake