Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania FIN GERO (5/2014)

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania FIN GERO (5/2014)
Share
dhxpepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VENO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania FIN GERO | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od akcjonariusza FIN GERO S.A. SKA: === W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. spółka FIN GERO S.A. SKA, w której komplementariuszem jest spółka GERO S.A. gdzie Prezesem Zarządu jest Piotr Gniadek nabyła na podstawie umowy cywilnoprawnej 271.819 akcji spółki VENO S.A z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda. Przed dokonaniem powyższej transakcji FIN GERO S.A. SKA posiadała 1.054.175 akcji Spółki, reprezentujących 10,65 % podwyższonego kapitału
zakładowego Spółki oraz reprezentujących 10,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA posiada 1.325.994 akcji Spółki, reprezentujących 13,40 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 13,40 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem spółką GERO S.A. oraz Piotrem Gniadkiem posiadała 1.475.089 akcji Spółki, reprezentujących 14,91 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 14,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem spółką GERO S.A. oraz Piotrem Gniadkiem posiada 1.746.908 akcji Spółki, reprezentujących 17,66 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 17,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia
lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce VENO S.A. w Warszawie. === | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 27
(ulica) (numer)
22 332 59 29 22 203 53 93
(telefon) (fax)
biuro@veno-sa.pl www.veno-sa.pl
(e-mail) (www)
1132693199 141107326
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu