Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - Rejestracja w KRS zmian: nowa firma Spółki oraz scalenie a...

VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - Rejestracja w KRS zmian: nowa firma Spółki oraz scalenie akcji Spółki (18/2012)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-26
Skrócona nazwa emitenta
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.
Temat
Rejestracja w KRS zmian: nowa firma Spółki oraz scalenie akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki uprzejmie informuję, iż Spółka powzieła w dniu 25 sierpnia 2012r. informację o rejestracji w dniu 22 sierpnia 2012r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian: 1. Zmiana nazwy firmy Spółki Victoria Asset Operation Centre SA na nową firmę Spółki: 01CYBERATON Spółka Akcyjna. 2. Scalenie akcji Spółki serii B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, R, T, M i N w jedną serię U. 3. Kapitał zakładowy Spółki wynoszący 35 866 608,00 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) dzieli się obecnie na 4 483 326 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 8 (słownie: osiem) złotych a w tym: - akcje serii A w ilości 31 250 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) - akcje serii U w ilości 4 452 076 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-896 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ogrodowa 28/30 lok 315
(ulica) (numer)
519782403
(telefon) (fax)
biuro@victoriasa.pl 01CYBERATON
(e-mail) (www)
525-241-27-27 141220241
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-26 Andrzej Pereta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq