Trwa ładowanie...
d5qzmgx

VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych ?Zakończenie Skupu Akcji ... - EBI

VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych ?Zakończenie Skupu Akcji Własnych ? PROGRAM IV, dywidenda (1/2015)

Share
d5qzmgx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych ?Zakończenie Skupu Akcji Własnych ? PROGRAM IV, dywidenda | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ViDiS S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2014 r. od rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, tj. od dnia 30.06.2014 do dnia 31.12.2014 roku Emitent nabył łącznie 205.074 (słownie: dwieście pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji, które stanowią ok. 6,32% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki. Zarząd ViDiS S.A. jeszcze nie podjął decyzji w sprawie ostatecznego celu nabycia akcji własnych. Decyzja ta zostanie podjęta w najbliższym czasie, zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. potwierdza, iż ostateczna liczba akcji Emitenta objętych dywidendą wynosi 3.040.532 szt. Wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję. Zarząd Emitenta przypomina, iż ustalony został dzień dywidendy na 16.01.2015 rok oraz dzień wypłaty dywidendy na 30.01.2015 rok. Podstawa prawna: §
3 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5qzmgx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5qzmgx

Podziel się opinią

Share
d5qzmgx
d5qzmgx