Trwa ładowanie...
d1xg09l

VIRTUAL VISION - Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (6/2015) - EBI

VIRTUAL VISION - Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. (6/2015)

Share
d1xg09l
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
EUROINVESTMENT S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
EIVSkondolidowanyraportokresowyzaIVkwartal2014r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamil Kurzawski Upoważniony Operator EBI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l