Trwa ładowanie...
d1ob8jb
d1ob8jb
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. ...

VISTAL GDYNIA S.A. - Informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. w przetargu nieograniczonym (37/2014)
Share
d1ob8jb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. w przetargu nieograniczonym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) zawiadamia, iż w dniu 08 października 2014r. powziął informację o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Poznaniu oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu (Lider Konsorcjum) oraz Vistal Gdynia S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej (oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznaną zgodnie z kryterium cena ? 100) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 w zakresie przebudowy mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254 w ramach zadania pn: ?Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork-Poznań, odcinek Kórnik-Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254?. Konsorcjum Firm zaoferowało cenę w wysokości 20,6 mln złotych brutto.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
d1ob8jb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Bogdan Malc Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Robert Ruszkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob8jb

Podziel się opinią

Share
d1ob8jb
d1ob8jb