Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A. (12/2015)

VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A. (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 marca 2015r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu dnia 5 marca 2015r. hipoteki umownej łącznej w wysokości do kwoty 68.000.000,00 zł na rzecz PKO BP S.A. (?Bank?) z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł. O zawarciu powyższej umowy kredytu Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 06/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Hipoteki ustanowiono na prawie użytkowania wieczystego działek oraz prawie własności znajdujących się na nich budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych spółki Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. będącą spółką w 100% zależną (?Spółka Zależna?) od Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a Bankiem lub osobami nim zarządzającymi, nie
występują żadne powiązania. Podstawą sporządzania raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki umownej łącznej jest wyższa od równowartości 1 mln Euro, przeliczonego po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Obecna wartość bilansowa aktywów, na których ustanowiono hipotekę zgodnie z księgami rachunkowymi, wynosi 45,8 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawą prawną jest §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ze zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi