Trwa ładowanie...
d19xa7u

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/2010)

Share
d19xa7u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. informuje, iż w dniu 28.12.2010 r. otrzymał od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez osobę blisko z nią związaną 19 350 praw do akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 83 251,95 zł. Transakcje nabycia praw do akcji VOTUM S.A. zostały zawarte w dniach od 20 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. zgodnie ze specyfikacją:?W dniu 20 grudnia 2010?nabycie 16 000 praw do akcji za łączną kwotę 68 055,45 zł?średnia cena wyniosła 4,25 zł?W dniu 21 grudnia 2010?nabycie 1 250 praw do akcji za łączną kwotę 5 262,50 zł?średnia cena wyniosła 4,21 zł?W dniu 22 grudnia 2010?nabycie 1 100 praw do akcji za łączną kwotę 5 324,00 zł?średnia cena wyniosła 4,84 zł?W dniu 23 grudnia 2010?nabycie 1 000 praw do akcji za łączną kwotę 4 610,00 zł?średnia cena wyniosła 4,61 zł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Cecylia Tas Członek Zarządu
2010-12-28 Elżbieta Kupiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

Podziel się opinią

Share
d19xa7u
d19xa7u