Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

VOTUM S.A. - Podwyższenie kapitału Spółki VOTUM S.A. (10/2010)

VOTUM S.A. - Podwyższenie kapitału Spółki VOTUM S.A. (10/2010)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału Spółki VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że dnia30 grudnia 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych do 1 200 000,00 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 2 000 000 (słownie: dwóch milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Przed w/w zmianami zarejestrowanych było 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W wyniku zmiany zarejestrowanych jest łącznie 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) akcji. Akcje te nie są uprzywilejowane, stąd ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki równa jest liczbie sztuk akcji i wynosi obecnie 12 000 000 (słownie: dwanaście
milionów).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2010-12-30 Cecylia Tas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re