Trwa ładowanie...
d1vy1s2
espi

VOTUM S.A. - Utworzenie lokat terminowych ? zawarcie znaczącej umowy (27/2012)

VOTUM S.A. - Utworzenie lokat terminowych ? zawarcie znaczącej umowy (27/2012)
Share
d1vy1s2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie lokat terminowych ? zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu umów lokat terminowych z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. W związku z zakończeniem lokat terminowych zawartych w dniu 22 grudnia 2011, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2011 z dnia 23 grudnia 2011 uwolnione środki zostały ulokowane na lokatach o następujących parametrach: 1. 4 lokaty terminowe na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,69 % w skali roku, lokaty nieodnawialne na kwotę 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) każda. Data otwarcia lokat: 22 marca 2012. 2. 1 lokata terminowa na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,69 % w skali roku, lokata nieodnawialna na kwotę 538.643,85 PLN (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote, 85/100). Data otwarcia lokaty: 22 marca 2012. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Strona transakcji nie jest jednostką powiązaną z Emitentem. Łączna kwota utworzonych lokat terminowych wynosi
2.538.643,85 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote, 85/100) i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2012-03-23 Jan Wan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2