Trwa ładowanie...
d1z5qpk
espi

VOXEL S.A. - rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej (71/2013)

VOXEL S.A. - rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej (71/2013)
Share
d1z5qpk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo Pana prof. dr hab. Marka Sąsiadka, w którym poinformował, że z dniem dzisiejszym tj. z dniem 25 października 2013 roku rezygnuje on z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VOXEL S.A. W treści rezygnacji nie została wskazana przyczyna złożonej rezygnacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wielicka 265
(ulica) (numer)
32/ 60-60-501 32/60-60-519
(telefon) (fax)
biuro@voxel.pl voxel.pl
(e-mail) (www)
6792854642 120067787
(NIP) (REGON)
d1z5qpk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z5qpk

Podziel się opinią

Share
d1z5qpk
d1z5qpk