Trwa ładowanie...
d38ce9p

VOXEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

VOXEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d38ce9p
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 102 922,6 103 219,3 24 568,0 24 511,8
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 23 050,9 26 255,5 5 502,3 6 235,0
Zysk (strata) operacyjny 676,1 6 136,1 161,4 1 457,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 743,6) 2 605,2 (893,6) 618,7
Zysk (strata) netto (3 426,7) 3 046,6 (818,0) 723,5
Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 172 392,0 175 223,3 40 445,8 42 251,0
Aktywa obrotowe 42 559,9 40 180,8 9 985,2 9 688,7
Aktywa razem 214 951,8 215 404,1 50 430,9 51 939,7
Kapitał własny 103 465,4 108 892,2 24 274,6 26 256,8
Zobowiązania długoterminowe 65 347,4 60 536,7 15 331,5 14 597,0
Zobowiązania krótkoterminowe 46 139,1 45 975,2 10 824,9 11 085,8
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu GK VOXEL.pdf List Zarządu
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta GK VOXEL.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta GK VOXEL
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK VOXEL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK VOXEL
Wybrane dane finansowe GK VOXEL.pdf Wybrane dane finansowe GK VOXEL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jacek Liszka Prezes Zarządu
2015-03-20 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Grażyna Sztomber Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

Podziel się opinią

Share
d38ce9p
d38ce9p