Trwa ładowanie...
Analizy Online
raport

W czerwcu fundusze zdobyły 1,5 miliarda złotych

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w minionym miesiącu o +1,5 mld PLN do poziomu 77,2 mld PLN1.
Share
W czerwcu fundusze zdobyły 1,5 miliarda złotych
Źródło: Analizy Online
d12cw3v

Czerwiec był zatem czwartym z rzędu miesiącem, w którym wartość zarządzanych środków zwiększyła się. Od lutowego dołka aktywa krajowych funduszy urosły już o +14,8%, ale do rekordowej wartości z lipca 2007 roku potrzebne jest jeszcze kolejne 87% wzrostu.

Czerwcowa dynamika aktywów na poziomie +2,0% była bardzo zbliżona do tej sprzed miesiąca (+2,2%). Wartość aktywów wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 17,3 mld EUR, co oznacza przyrost o +1,8%. Podobny poziom dynamiki aktywów w obu walutach zawdzięczamy niewielkiej zmianie ich wzajemnych notowań (euro umocniło się w czerwcu o +0,2%).

Dalszej poprawie sytuacji rynkowej sprzyjała niezła koniunktura na rynkach akcji oraz rynku obligacji. Wprawdzie druga połowa miesiąca przyniosła kilkuprocentowe cofnięcie rynku akcji, to jednak w całym miesiącu indeks szerokiego rynku WIG zyskał +3,7%.

d12cw3v

Z kolei indeks rynku instrumentów dłużnych IROS wzrósł o +0,74%, co było wynikiem znacznie lepszym od majowego (+0,18%). Dzięki temu, wynik zarządzania przyczynił się do wzrostu aktywów o +1,0 mld PLN.

Mimo znacznego osłabienia dynamiki WIG w ostatnich 2 miesiącach, w czerwcu nie pojawiły się mocniejsze sygnały, które mogłyby skłonić inwestorów do ewentualnej zmiany postawy, czy znaczących odkupień. Przełożyło się to na najwyższe od początku bessy saldo sprzedaży, które według naszych szacunków wyniosło ok. +0,5 mld PLN. Oba czynniki mające wpływ na wartość aktywów, czyli koniunktura na rynku kapitałowym oraz przepływy kapitału zadziałały zatem w ubiegłym miesiącu pozytywnie.

W czerwcu wartość swoich aktywów zwiększyły również fundusze angażujące się w akcje, w ramach których liderem dynamiki były ponownie fundusze akcyjne. Zanotowały one wzrost wartości zarządzanych środków na poziomie +3,4%. Dzięki temu, ich udział w rynku zwiększył się z 25,8% do 26,2%. Wzrost aktywów całego segmentu funduszy akcyjnych wyniósł +672 mln PLN, przy czym został on głównie wypracowany przez fundusze akcji polskich, które zyskały na wartości +560 mln PLN.

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w minionym miesiącu o +1,5 mld PLN do poziomu 77,2 mld PLN1. Czerwiec był zatem czwartym z rzędu miesiącem, w którym wartość zarządzanych środków zwiększyła się. Od lutowego dołka aktywa krajowych funduszy urosły już o +14,8%, ale do rekordowej wartości z lipca 2007 roku potrzebne jest jeszcze kolejne 87% wzrostu. Czerwcowa dynamika aktywów na poziomie +2,0% była bardzo zbliżona do tej sprzed miesiąca (+2,2%). Wartość aktywów wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 17,3 mld EUR, co oznacza przyrost o +1,8%. Podobny poziom dynamiki aktywów w obu walutach zawdzięczamy niewielkiej zmianie ich wzajemnych notowań (euro umocniło się w czerwcu o +0,2%).

d12cw3v

Dalszej poprawie sytuacji rynkowej sprzyjała niezła koniunktura na rynkach akcji oraz rynku obligacji. Wprawdzie druga połowa miesiąca przyniosła kilkuprocentowe cofnięcie rynku akcji, to jednak w całym miesiącu indeks szerokiego rynku WIG zyskał +3,7%. Z kolei indeks rynku instrumentów dłużnych IROS wzrósł o +0,74%, co było wynikiem znacznie lepszym od majowego (+0,18%). Dzięki temu, wynik zarządzania przyczynił się do wzrostu aktywów o +1,0 mld PLN. Mimo znacznego osłabienia dynamiki WIG w ostatnich 2 miesiącach, w czerwcu nie pojawiły się mocniejsze sygnały, które mogłyby skłonić inwestorów do ewentualnej zmiany postawy, czy znaczących odkupień. Przełożyło się to na najwyższe od początku bessy saldo sprzedaży, które według naszych szacunków wyniosło ok. +0,5 mld PLN. Oba czynniki mające wpływ na wartość aktywów, czyli koniunktura na rynku kapitałowym oraz przepływy kapitału zadziałały zatem w ubiegłym miesiącu pozytywnie.

W czerwcu wartość swoich aktywów zwiększyły również fundusze angażujące się w akcje, w ramach których liderem dynamiki były ponownie fundusze akcyjne. Zanotowały one wzrost wartości zarządzanych środków na poziomie +3,4%. Dzięki temu, ich udział w rynku zwiększył się z 25,8% do 26,2%. Wzrost aktywów całego segmentu funduszy akcyjnych wyniósł +672 mln PLN, przy czym został on głównie wypracowany przez fundusze akcji polskich, które zyskały na wartości +560 mln PLN.

Pełna wersja raportu dostępna w formacie

Analizy Online

d12cw3v

Podziel się opinią

Share
d12cw3v
d12cw3v