Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

W INVESTMENTS - Oddalenie przez Sąd Apelacyjny zażalenia Domu Maklerskiego IDM S.A. (104/2013)

W INVESTMENTS - Oddalenie przez Sąd Apelacyjny zażalenia Domu Maklerskiego IDM S.A. (104/2013)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 104 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie przez Sąd Apelacyjny zażalenia Domu Maklerskiego IDM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy §38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o tym, iż dnia 6 września Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, oddalił zażalenie Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej: IDM) na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosków IDM o udzielenie zabezpieczenia z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz 31 stycznia 2013 r. O wniesieniu zażalenia przez Dom Maklerski IDM S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 4 lipca 2013 r. oznaczonym numerem 86/2013. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny stwierdził m.in., że "powództwo nie zostało na obecnym etapie postępowania
uprawdopodobnione". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-09-09 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8