Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

W INVESTMENTS - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki (12/2014)

W INVESTMENTS - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki (12/2014)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
W INVESTMENTS
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w § 1 uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2014 r. ("NWZ") w sprawie "upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki", przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami NWZ. Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu. O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwał NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 7/2014 z dnia 10 lutego 2014 r., oraz w raporcie bieżącym ESPI 8/2014 z dnia 17 lutego 2014 r.
Załączniki
Plik Opis
Zalaczniknr1WISAraportESPI12_2014.pdf Zalacznik nr 1_Tekst jednolity Statutu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Piotr Wisniewski Prezes Zarządu
2014-02-24 Adam Szprot Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw