Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

W INVESTMENTS - Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego pr...

W INVESTMENTS - Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (125/2013)
Share
djs20vb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 125 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku wpłynęła do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") nr DKK-139/2013 z dnia 29 października 2013 roku, w której po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Spółkę, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., EEC Ventures Sp. z o.o., WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Rafała Małeckiego, Konrada Sitnika oraz Michała Rumińskiego wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Decyzja"). Wydanie Decyzji oznacza spełnienie warunku zawieszającego, określonego w umowie o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie funduszu kapitałowego WI EEC Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna zawartej przez Spółkę z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A., Michałem
Rumińskim, Rafałem Małeckim, Konradem Sitnikiem, WI Czystą Technologią Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz EEC Ventures Sp. z o.o. w dniu 29 lipca 2013 roku ("Umowa Wsparcia"). O zawarciu Umowy Wsparcia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 100/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku. Warunkiem wejścia w życie Umowy Wsparcia było (i) uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację lub (ii) wydanie decyzji Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK lub (iii) upływ terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
djs20vb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-29 Piotr Sawala Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb