Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s

W lipcu nastroje społeczne lekko poprawiły się - CBOS

15.07. Warszawa (PAP) - Po czerwcowym pogorszeniu, w lipcu nastąpiła pewna poprawa nastrojów społecznych. Dotyczy ona przede wszystkim ocen i prognoz ogólnej sytuacji w kraju, ale...
Share
d19o53s

15.07. Warszawa (PAP) - Po czerwcowym pogorszeniu, w lipcu nastąpiła pewna poprawa nastrojów społecznych. Dotyczy ona przede wszystkim ocen i prognoz ogólnej sytuacji w kraju, ale także bezpieczeństwa zatrudnienia oraz kondycji zakładów pracy i sytuacji materialnej respondentów w najbliższym roku - wynika z opublikowanych w piątek badań CBOS.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
w procentach:
Wskazania respondentów według terminów badań
XII I III IV V VI VII
2010 2011

W dobrym 37 29 23 21 28 23 34
W złym 48 55 65 63 57 58 49
Trudno
powiedzieć 15 16 12 16 15 19 17

d19o53s

PRZEWIDYWANIA

"W ciągu ostatniego miesiąca o 11 punktów (do 34 proc.) wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju i niemal w takim samym stopniu ubyło niezadowolonych (spadek o 9 punktów, do 49 proc.). Lipcowe nastroje są najlepsze w tym roku" - napisano w komunikacie CBOS.

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że niemal we wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych przeważa opinia, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku.

"Spośród elektoratów najpopularniejszych ugrupowań parlamentarnych dobre oceny wystawia większość zwolenników PO, natomiast złe przeważają wśród wyborców PiS, SLD oraz osób niezamierzających głosować w najbliższych wyborach" - napisano.

d19o53s

"Opinie o sytuacji politycznej w Polsce cechuje względna stabilność oraz to, że relatywnie niewielu badanych (12 proc.) wypowiada się o niej pozytywnie. Największa grupa krytycznie ocenia sytuację polityczną w kraju (42 proc., od czerwca spadek o 3 punkty) i niemal tyle samo (39 proc.) określa ją jako przeciętną" - napisano w komentarzu.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja
w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
w procentach:
Wskazania respondentów według terminów badań
XII I III IV V VI VII
2010 2011

Poprawi się 20 16 11 12 14 12 17
Nie zmieni się 45 46 40 45 47 52 51
Pogorszy się 28 31 44 37 32 30 25
Trudno
powiedzieć 7 7 5 6 7 6 7

"Trochę bardziej optymistyczne niż w czerwcu i najlepsze w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal ponad połowa badanych (51 proc.) sądzi, że nic się w tym zakresie nie zmieni, niemniej ubyło pesymistów (spadek o 5 punktów, do 25 proc.), a przybyło osób uważających, że sytuacja w Polsce się poprawi (wzrost o 5 punktów, do 17 proc.)" - napisano w komentarzu do badań.

d19o53s

Z raportu wynika, że w porównaniu z poprzednim miesiącem przybyło osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (wzrost o 3 punkty, do 20 proc.). Nie zmienił się odsetek badanych uważających, że jest ona przeciętna (40 proc.) i minimalnie zmalał odsetek tych, którzy postrzegają ją jako złą (do 37 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca - 6 lipca 2011 roku na liczącej 1080 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

mak/ mac/ jtt/

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s