Trwa ładowanie...
de456hh

W Lublinie opłata za śmieci będzie liczona od gospodarstwa domowego

Opłata za wywóz i utylizację odpadów w Lublinie będzie liczona od gospodarstwa domowego - 32 zł miesięcznie za odpady segregowane i 44 zł - za odpady niesegregowane. W Lublinie jest 144 tys. 634 gospodarstw domowych.

de456hh
de456hh

Obowiązek uchwalenia do końca roku 2012 sposobu naliczania tych opłat nakłada na gminę nowa ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Według jej zapisów gminy mogą wybrać tylko jeden spośród czterech wariantów metody naliczania opłat - od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, od powierzchni mieszkalnej lub od zużycia wody w danej nieruchomości.

Nowy system gospodarki odpadami ma ruszyć od 1 lipca 2013 r. Do tego czasu w myśl nowych przepisów gminy w przetargu muszą wybrać firmy, które będą wywozić śmieci, a opłaty za odbiór odpadów mieszkańcy będą płacić właśnie gminom.

Obecnie to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W Lublinie usługi te świadczy na terenie miasta sześć firm. Wysokości opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców są bardzo zróżnicowane, np. w niektórych spółdzielniach mieszkaniowych osoby mieszkające samotnie płacą ok. 7 zł miesięcznie, a właściciele domów jednorodzinnych ponoszą opłaty sięgające kilkudziesięciu zł za worek śmieci.

Górne stawki opłat za odbiór odpadów, których przedsiębiorcy nie mogą przekraczać w Lublinie uchwaliła Rada Miasta. Za wywóz odpadów zbieranych w pojemniki 110 lub 120 litrów stawka ta wynosi 49,5 zł, ale jeśli odpady są segregowane na frakcję suchą i mokrą to ceny są niższe - 6,45 za frakcję suchą i 16,5 zł za frakcję mokrą.

de456hh

Nowe sposoby naliczania opłat za gospodarowanie odpadami budziły gorące dyskusje wśród radnych. Radni PiS - którzy zagłosowali przeciwko uchwale o nowych stawkach - podnosili, że dla wielu mieszkańców przynoszą one często wielokrotne podwyższenie dotychczasowych kosztów wywozu śmieci.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk tłumaczył, że nowa ustawa w tym kształcie, w jakim obecnie obowiązuje, nie pozwala na różnicowanie opłat za taką samą usługę ani na stosowanie ulg. "Ale żyjemy w państwie prawa i musimy się dostosować do zapisu, który nakazuje wybrać jedną metodę" - mówił.

Żuk zapewnił, że przedłoży projekt odpowiednich zmian w naliczaniu opłat, jak tylko uchwalone zostaną przez Sejm poprawki do ustawy (zgłoszone przez Senat), które umożliwiają gminom zastosowania różnych wariantów naliczania opłat.

Prezydent zapowiedział, że w nowym projekcie będzie możliwość indywidualnego podejścia w naliczaniu opłaty od gospodarstw domowych zamieszkałych np. przez osoby samotne oraz rodziny wielodzietne; będzie też możliwość różnicowania opłat w zależności od rodzaju zabudowy - wielorodzinnej czy jednorodzinnej.

de456hh

Koszt funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów w Lublinie szacowany jest na 55 mln zł rocznie. W mieście rocznie zbiera się ok. 110 tys. ton odpadów.

Władze miasta podkreślały, że przyjęty system opłat powinien gwarantować wystarczający poziom środków na funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami. Opłaty będą wpłacane na specjalne konto i będą to tzw. pieniądze znaczone, czyli przeznaczone wyłącznie na system zbiórki i utylizacji odpadów. Gdyby powstała jakaś nadwyżka nie można jej przekazać do budżetu miasta na inne cele, musi być przeznaczona na system zagospodarowania odpadów.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

de456hh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de456hh