Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

WANDALEX - Czasowe niestosowanie zasady \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\" (1/2014) /EBI

WANDALEX - Czasowe niestosowanie zasady \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\" (1/2014) /EBI
Share
d204bhl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Czasowe niestosowanie zasady \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w spółce czasowo nie jest stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego, zawarta w dokumencie \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW\", przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012. IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy pkt 10 ppkt 2): \"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość (...) 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad\". Komentarz spółki: Z uwagi na strukturę właścicielską dotyczącą akcji w spółce Wandalex S.A. oraz biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę towarzyszącą odbywaniu się obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w Wandalex S.A. zdaniem spółki nie istnieje obecnie konieczność zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas
trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w ramach której Akcjonariusze mogliby się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając poza miejscem obrad. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl