Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

WASKO S.A. - Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 (10/2012)

WASKO S.A. - Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 (10/2012)
Share
d319voj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. informuje, że podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2011. Propozycja Zarządu przewiduje podział zysku netto za 2011 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostanie kwota 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., a pozostała część wypracowanego w 2011 roku zysku netto w kwocie 12.868.617,86 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 86/100) przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Berbeckiego 6 6
(ulica) (numer)
032 33 25 500 032 33 25 505
(telefon) (fax)
wasko@wasko.pl www.wasko.pl
(e-mail) (www)
954-23-11-706 276703584
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2012-05-17 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj