Trwa ładowanie...
d1xmo79

WASPOL S.A. - Zawiadomienia znaczących akcjonariuszy dotyczące zmniejszenia ich udziału w ogólnej...

WASPOL S.A. - Zawiadomienia znaczących akcjonariuszy dotyczące zmniejszenia ich udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2011)

Share
d1xmo79

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WASPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia znaczących akcjonariuszy dotyczące zmniejszenia ich udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Waspol S.A. informuje iż w dniu 11 .01.2011roku do siedziby spółki wpłynęły następujące zawiadamienia:1. Zawiadomienie w trybie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informacje o zbyciu w dniu 10.01.2011 roku przez Panią Katarzynę Wyszyńska 201612 sztuk akcji Waspol S.A. w drodze transakcji pakietowej na rynku New Connect, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 20%.Przed zmianą udziału Pani Katarzyna Wyszyńska posiadała 1 099 000 akcji Waspol S.A ,co stanowi 21,2 % wszystkich akcji i 1 648 500 głosów, co stanowi 22,3 % ogólnej liczby głosów w Spółce.Po transakcji Pani Katarzyna Wyszyńska posiada 897 388 akcji Waspol S.A ,co stanowi 17,3 % wszystkich akcji i 1 446 888 głosów, co stanowi 19,6 % ogólnej liczby głosów w Spółce2. Zawiadomienie w trybie z art. 69 ust. 2 w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 1 ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych złożone w związku ze zbyciem w dniu 10.01.2011 roku przez Panią Katarzynę Wyszyńska 201612 sztuk akcji Waspol S.A., w wyniku czego nastąpiła zmniejszenie przekraczającego 33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadanych łącznie przez członków rodziny Wyszyńskich, tj. Jana Wyszyńskiego, Katarzynę Wyszyńską, Pawła Wyszyńskiego i Joannę Wyszyńskich, powyżej 1% ogólnej liczby głosów.Przed zmianą ww. osoby posiadały 4 400 000 łącznie akcji Waspol S.A , co stanowi 84,9 % wszystkich akcji i 6 600 000 głosów, co stanowi 89,4 % ogólnej liczby głosów w SpółcePo transakcji ww. osoby posiadają łącznie 4 198 388 % akcji Waspol S.A ,co stanowi 81,1% wszystkich akcji i 6 398 388 głosów, co stanowi 86,7 % ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WASPOL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 07-200 | | Wyszków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | I Armii Wojska Polskiego | | 171 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (29) 742 60 97 | | (29) 743 15 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Paweł Wyszyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79