Trwa ładowanie...
d4kagnf
d4kagnf
espi

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w gło ...

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ (10/2014)
Share
d4kagnf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 15.07.2014 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Raport ESPI nr 10_2014 Załącznik.pdf Zawiadomienie z art. 69

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 28
(ulica) (numer)
(71) 341 87 57 (71) 341 92 35
(telefon) (fax)
www.wdbsa.pl
(e-mail) (www)
8971734766 020585812
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu Krzysztof Cichecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kagnf

Podziel się opinią

Share
d4kagnf
d4kagnf