Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

WDM CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (9/2015)

WDM CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WDM CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki WDM Capital S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: (i) Pana Grzegorza Bubela, (ii) Pana Tadeusza Gudaszewskiego, (iii) Pana Mieczysława Wójciaka, (iv) Panią Zofię Dzielnicką, (v) Panią Mariannę Kowalską. Dotychczas: (i) Pan Grzegorz Bubela (ii) Pan Tadeusz Gudaszewski (iii) Pan Mieczysław Wójciak (iv) Pani Zofia Dzielnicka (v) Pani Marianna Kowalska pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podało powodów odwołania ze składu Rady Nadzorczej ww. osób. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały na mocy których powołało z dniem 19 stycznia 2015 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: (i) Pana Tadeusza Sieradzana, (ii) Panią Magdalenę Grzybowską, (iii) Pana Michała Jaskólskiego, (iv) Pana
Marka Sokolnickiego (v) Pana Pawła Jasińskiego. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętych w dniu 19 stycznia 2015 r. uchwał wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Grzybowską, na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Jasińskiego oraz na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Jaskólskiego. W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: Magdalena Grzybowska ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Jasiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Michał Jaskólski ? Sekretarz Rady Nadzorczej, Tadeusz Sieradzan - Członek Rady Nadzorczej, Marek Sokolnicki - Członek Rady Nadzorczej. Pani Magdalena Grzybowska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr lic. 1935). Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2003 roku. Pani Magdalena Grzybowska pracowała
jako dyrektor Biura Związku Maklerów i Doradców, makler papierów wartościowych/trader w Domu Maklerskim X-Trade Brokers S.A. i analityk rynków finansowych w Expander Advisors Sp. z o.o. W późniejszym okresie Pani Magdalena Grzybowska prowadziła działania w zakresie public relations instytucji finansowych. Od 2009 r. związana z branżą Venture Capital, członek organów wielu spółek kapitałowych jak Silva S.A., Venturion Investment Fund S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A., Skarbiec Koronny S.A., Finader S.A., Biomax S.A., HighSky Brokers a.s. W latach 2004-2012 członek zarządu Związku Maklerów i Doradców. Obecnie Pani Magdalena Grzybowska pełni funkcję Prezesa Zarządu EBC Incubator Sp. z o.o. oraz jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Everest TFI S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Arkadia S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Blue Ocean Media S.A. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pani Magdalena Grzybowska pełni funkcję Prezesa Zarządu EBC Incubator Sp. z o.o. oraz jest Przewodniczącą Rady
Nadzorczej Everest TFI S.A. (podmiot zależny Emitenta), Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Arkadia S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta) oraz członkiem Rady Nadzorczej Blue Ocean Media S.A. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, wskazana powyżej działalność wykonywana przez Panią Magdalenę Grzybowską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pani Magdalena Grzybowska: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Jasiński posiada wykształcenie wyższe ? jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa) oraz studiów podyplomowych ?Rachunkowość zarządcza i controlling? w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada tytuł radcy prawnego. W ramach swojej kariery zawodowej był doradcą prawnym ?ASiP? S.A. oraz członkiem zarządu tej firmy, prezesem zarządu Studium Europejskiego Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej PKS S.A. w Nowym Sączy, Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s., prawnikiem w Unipetrol, a.s, radcą prawnym w PKN Orlen S.A. oraz wykładowcą na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Paweł Jasiński prowadzi obecnie indywidualną praktykę radcowską, jest Radcą Prawnym w Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz wykładowcą Akademii L. Koźmińskiego. Wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Pawła Jasińskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pan Paweł Jasiński: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich
organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Pan Michał Jaskólski posiada wykształcenie wyższe ? magister nauk prawnych. Zajmuje stanowisko Senior Partner w Kancelarii Prawnej ?Świeca i Wspólnicy?, gdzie zajmuje się nadzorowaniem departamentów: podatkowego i rachunkowości, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego oraz compliace. W przebiegu swojej pracy zajmował się prowadzeniem szeregu postępowań administracyjnych, głównie z zakresu prawa podatkowego, rozliczania dotacji unijnych, oraz postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. W Kancelarii świadczy stałe doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji naukowo-badawczych, podmiotów sektora publicznego, w tym jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Dodatkowo od 2013 r. zajmuje się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem gospodarczym, ochroną tajemnicy gospodarczej, oraz procedurami compliance związanymi z wymogami ustawowymi. Zgodnie z
najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pan Michał Jaskólski poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcje Senior Partner/Wspólnik w Kancelarii Prawnej ?Świeca i Wspólnicy? Sp. k., funkcję Prezesa Zarządu w Bold Ideas Sp. z o.o., funkcję Wiceprezesa Zarządu w Int Corps Sp. z o.o. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w Fundacji ReLife. Ponadto Pan Michał Jaskólski poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej w Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (podmiot zależny od Emitenta) oraz funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Arkadia S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta). Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Michała Jaskólskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pan Michał Jaskólski: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie
uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marek Sokolnicki posiada wykształcenie wyższe ? jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (magister ekonomi ? specjalizacja ?Finanse przedsiębiorstw?) oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (magister zarządzania ? specjalizacja ?Zarządzanie firmą?). W latach 2002-2003 pracował na stanowisku Junior Dealer w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., w latach 2003-2005 pracował na stanowisku Treasury Management Analyst w Departamencie Zarządzania Finansami spółki Vattenfall Heat Poland S.A., w latach 2005-2007 pracował na stanowisku Specjalisty ds. kontroli ryzyka w Vattenfall Heat Poland S.A. Pan Marek Sokolnicki w latach 2007-2008 był analitykiem rynki akcji w Skarbiec TFI S.A., następnie w latach 2008-2011 był Zarządzającym funduszami/analitykiem akcji w
Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2014 Pan Marek Sokolnicki był zarządzającym aktywami w Inventum TFI S.A. (d. Idea TFI S.A.). Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pan Marek Sokolnicki nie prowadzi obecnie działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pan Marek Sokolnicki: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Tadeusz Sieradzan posiada wykształcenie wyższe prawnicze - jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Tadeusz Sieradzan posiada tytuł radcy prawnego oraz zdany egzamin sędziowski. Pan Tadeusz Sieradzan posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny, wspólnik w
kancelarii prawnej Kalwas i Wspólnicy. Wcześniej przez 25 lat pracował w Głównym Urzędzie Ceł zajmując stanowiska począwszy od Stażysty do Wiceprezesa GUC. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pan Tadeusz Sieradzan pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Everest TFI S.A. (podmiot zależny Emitenta) oraz Członka Rady Nadzorczej Arkadia S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta). Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Tadeusza Sieradzan poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pan Tadeusz Sieradzan: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDM CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
(ulica) (numer)
+48 71 79 11 555 +48 71 79 11 556
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971739404 020684224
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j