Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

WEALTH BAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

WEALTH BAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 28 października 2011 r., a zakończonego w dniu 25 listopada 2011 r. (60/2011)

Share
d12wizq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 28 października 2011 r., a zakończonego w dniu 25 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 28 października 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. W związku z faktem, iż Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2011 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia i wznowieniu obrad w dniu 25 listopada 2011 roku, Zarząd Wealth Bay S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu zarówno w dniu 28 października
2011 roku, jak również w dniu 25 listopada 2011 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu zarówno w dniu 28 października 2011 roku, jak również w dniu 25 listopada 2011 roku, była Pani Alicja Wiaderek. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2011 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 2.905.100 głosów, co stanowiło 22,13 % ogólnej liczby głosów, natomiast po wznowieniu obrad przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2011 roku, reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 2.905.099 głosów, co stanowiło 22,13 % ogólnej liczby głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2011 roku: 1.Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza ? Alicja Wiaderek; 2.Liczba akcji na NWZ ? 2.905.099; 3.Liczba głosów z akcji na NWZ ? 2.905.099; 4.Udział % w liczbie głosów na NWZ ? 99,99% 5.Udział % w ogólnej liczbie głosów ?
22,13%. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2011 roku: 1.Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza ? Alicja Wiaderek; 2.Liczba akcji na NWZ ? 2.905.099; 3.Liczba głosów z akcji na NWZ ? 2.905.099; 4.Udział % w liczbie głosów na NWZ ? 100,00% 5.Udział % w ogólnej liczbie głosów - ? 22,13%. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq