Trwa ładowanie...
df1sc5f

WEEDO SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii F Emitenta (5/2015) - EBI

WEEDO SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii F Emitenta (5/2015)

Share
df1sc5f

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii F Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WEEDO S.A. (przyszła nazwa spółki: WEEDO Polska S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 stycznia 2015 r., data zakończenia subskrypcji: 18 stycznia 2015 r.; 2) Data przydziału akcji: oferta akcji serii F miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Zarząd Spółki złożył notarialne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w dniu 18 lutego 2015 r. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 2.263.000 akcji serii F; 4) Stopa redukcji: nie dotyczy; 5) Liczba akcji serii F, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.263.000 akcji serii F o wartości nominalnej 2,00 zł; 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2,00 zł; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: akcje serii F zostały objęte przez jednego (1) inwestora (osobę prawną); 8)
Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowa objęcia akcji serii F została zawarta z jednym (1) inwestorem (osobą prawną); 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci; 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F: koszty emisji wyniosą ok. 22,63 tys. zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22,63 tys. zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 0 zł; - koszty promocji oferty: 0 zł. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f