Trwa ładowanie...
szkoła
+1
07-07-2017 20:44

Więcej dni wolnych w podstawówkach. To nowa propozycja MEN

Maksymalnie osiem - a nie, jak obecnie, sześć - dni wolnych od lekcji będą mogli zarządzić dyrektorzy szkół podstawowych - zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, skierowanego do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Więcej dni wolnych w podstawówkach. To nowa propozycja MENŹródło: Fotolia, fot: Syda Productions
d4blujo
d4blujo

rojektowane nowe rozporządzenie reguluje m.in. liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły.

Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

d4blujo

Obecnie takich dni w szkołach podstawowych może być maksymalnie sześć. Po zmianie ma być ich do ośmiu. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w ramach ośmiu dni wolnych, trzy dni mogą być wolne z przeznaczeniem na przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, a trzy na rekolekcje.

Zwiększenie - o dwa dni - liczby dni wolnych związane jest z tym, że sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany na zakończenie nauki w 6-letniej szkole podstawowej trwał tylko jeden dzień, a egzamin ósmoklasisty, który ma być przeprowadzany na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej, będzie przeprowadzany w trzy następujące po sobie dni.

W szkołach branżowych, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe, dyrektor będzie mógł przeznaczyć do sześciu dni na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; tak samo będzie w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego.

W liceach ogólnokształcących i technikach - tak jak dotychczas - liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić do 10.

Dzieci nie będą tęsknić za szkołą:

Projektowane nowe rozporządzenie zawiera także przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach - będą one takie same jak obecnie obowiązujące.

d4blujo

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w szkołach nowego typu wprowadzanych stopniowo od 1 września 2017 r. Wówczas to zaczną funkcjonować 8-letnie szkoły podstawowe - uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skończyli naukę w VI klasach szkoły podstawowej, zamiast do I klasy gimnazjum, pójdą jesienią do VII klasy.

W szkołach starego typu, czyli wygaszanych gimnazjach, 3-letnich liceach ogólnokształcących, 4-letnich technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych nadal będzie obowiązywało obecne rozporządzenie. Będzie ono tam stosowane do końca ich funkcjonowania.

d4blujo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4blujo