Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sale...

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. (10/2014)
Share
d40alhh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. łączna wartość zamówień dostaw opon realizowanych pomiędzy Emitentem a Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. (Dostawca) w okresie dwunastu ostatnich miesięcy wyniosła 17,14 mln zł. Zamówieniem o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 25 lutego 2014 r. na kwotę 0,45 mln zł. Ww. dostawa zrealizowana została na podstawie zamówienia złożonego w ramach zawartej między Spółką a Dostawcą umowy długoterminowej na lata 2013 - 2015 na dostawy części (opon) do budowy przyczep i naczep produkowanych przez Emitenta w zakładach w Polsce (Umowa), która to Umowa z uwagi na szacowaną na dzień wejścia w życie wartość nie została zakwalifikowana jako umowa istotna dla działalności Grupy Kapitałowej Wielton. Dostawy części w ramach Umowy realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień określających każdorazowo liczbę zamawianych części oraz cenę zależną od aktualnych notowań surowców. Umowa weszła w życie dnia 1 maja 2013 r. i obowiązywać
będzie do dnia 31 grudnia 2015 r. Każda ze stron ma po upływie 6 miesięcy od daty wejścia Umowy w życie prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zarówno zamówienia jak też Umowa nie przewidują postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki poszczególnych zamówień i Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2013 r. wyniosły ok. 171 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2014-04-25 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2014-04-25 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh