Trwa ładowanie...
d2obgk9

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2obgk9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 566 682 572 029 135 269 135 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 177 35 352 6 010 8 395
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 031 25 381 2 872 6 027
Zysk (strata) netto 28 439 25 786 6 789 6 124
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 28 439 25 786 6 789 6 124
Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,47 0,43 0,11 0,10
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,47 0,43 0,11 0,10
Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,1893 4,2110
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 664 46 706 8 752 11 091
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 573) (9 148) (4 672) (2 172)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 583) (18 391) (5 868) (4 367)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 492) 19 167 (1 788) 4 552
Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,1893 4,2110
Bilans
Aktywa 372 090 375 641 87 298 90 577
Zobowiązania długoterminowe 44 562 54 535 10 455 13 150
Zobowiązania krótkoterminowe 141 688 146 550 33 242 35 337
Kapitał własny 185 840 174 556 43 601 42 090
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 185 840 174 556 43 601 42 090
Kurs PLN/EUR na koniec okresu X X 4,2623 4,1472
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 560 844 553 995 133 875 131 559
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 340 30 322 6 287 7 201
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 926 33 311 3 563 7 910
Zysk (strata) netto 30 934 34 557 7 384 8 206
Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,51 0,57 0,12 0,14
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,51 0,57 0,12 0,14
Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,1893 4,2110
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 886 32 998 12 863 7 836
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 153) 2 864 (4 811) 680
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 695) (17 104) (5 656) (4 062)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 038 18 758 2 396 4 455
Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,1893 4,2110
Bilans
Aktywa 374 008 366 729 87 748 88 428
Zobowiązania długoterminowe 56 991 52 242 13 371 12 597
Zobowiązania krótkoterminowe 131 779 142 079 30 917 34 259
Kapitał własny 181 104 167 679 42 490 40 432
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 181 104 167 679 42 490 40 432
Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,2623 4,1472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy GK Wielton za 4Q2014 r z dn 02 03 2015 r.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł motoryzacyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 98-300 | | WIELUŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | BARANOWSKIEGO | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0438434510 | | 0438431273 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-24-62-770 | | 932842826 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2015-03-02 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2015-03-02 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
2015-03-02 Thomas Hajek Wiceprezes Zarządu Thomas Hajek
2015-03-02 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9