Trwa ładowanie...
d1ma0yj
espi

WIELTON S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

WIELTON S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)
Share
d1ma0yj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. I. Raporty kwartalne: ? Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2012 roku: 01 marzec 2013 r. ? Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2013 roku: 15 maj 2013 r. ? Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2013 roku: 14 listopad 2013 r. II. Raport półroczny: ? Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2013 roku: 02 wrzesień 2013 r. III. Raporty roczne: ? Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA- R) za 2012 r.: 26 kwiecień 2013 r. ? Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2012 r.: 26 kwiecień 2013 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o
rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d1ma0yj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2013-01-15 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2013-01-15 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma0yj

Podziel się opinią

Share
d1ma0yj
d1ma0yj